Projekt


projekt obrázekNázev projektu: Dětský koutek Oskárek
 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001828
 
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v Otrokovicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
 
Doba realizace: 1. 3. 2016 až 28. 2. 2018


Zařízení bude provozováno v Otrokovicích, na ulici Nádražní 1908. Kapacita činí celkem 10 dětí ve věku do tří let. Zařízení bude fungovat na základě vázané živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Zařízení bude provozováno pro veřejnost, při výběru dětí do zařízení nebude nikdo diskriminován.
                                            
Cílová skupina: rodiče s malými dětmi
 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem – prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Více akcí