Velikonoční dílničky v DDM Sluníčko

Milí rodiče, 

podívejte se, jak jsme si s dětmi užili velikonoční dílničky na Sluníčku. 

Více akcí