Návštěva zdravotních klaunů - Den pro Zuzanku

Milí rodiče,

k charitativní akci Den pro Zuzanku neodmyslitelně patří i násvštěva zdravotních klaunů. Můžete se podívat, jak tato návštěva probíhala. Děti si jejich program velmi užily a na závěr dostaly i malou odměnu. 

Více akcí