Indiánská noc ve školce

Milí rodiče,

z pátku 17. 6. na sobotu 18. 6. proběhla ve třídě Žabiček tématická noc ve školce! Čekala nás indiánská bojovka, střílení z luku, tanec kolem "ohně", rýžování zlata a šifrování indiánského písma a hledání pokladu. Večer jsme si užili pohodovou společnou večeři, slavnostní přípitek, dezert, pohádku a stezku odvahy!

Všichni jsme plni velkých zážitků! 

HOWGH! 

Více akcí