Marie Lancouchová - ředitelka lancouchova marie1

Dítě je jako kniha s čistými listy. Jsem ráda, že do ní mohu každý den vepsat alespoň jednu krátkou větu."Jsem absolventkou oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se mým působištěm stala Mateřská škola Polešovice.

Výchovu dětí vnímám jako velkou zodpovědnost a zároveň také jako tu nejkrásnější a nejsmysluplnější práci. Mým cílem je, aby naše školka rozvíjela samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položila jim základy pro celoživotní vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Svůj volný čas ráda trávím se svým manželem a dcerami Anežkou a Alžbětkou. K mým láskám patří i dobrá hudba, dobré jídlo a chvíle s přáteli.


vesela lucie6Erika Veselá - asistent pedagoga

Mám ukončené magisterské studium v oboru Specializace v pedagogice na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V budoucnu si chci vzdělání dále rozšířit a to v oboru Pedagogika pro předškolní vzdělávání.

Jsem veselé a společenské povahy a ráda se obklopuji dětmi. Často si s nimi užívám různých rukodělných činností, her a další dětské zábavy. Na dětech nejvíce miluji právě jejich nádhernou bezprostřednost, se kterou Vám ihned dají upřímně najevo, co je baví, jestli jsou šťastní nebo že je něco trápí. Vím, že hodně záleží na tom, aby se děti cítily bezpečně a věděly, že za mnou mohou přijít s jakoukoliv bolístkou na duši či na těle. Proto se vždy snažím k dětem přistupovat s co největším porozuměním pro jejich „svět“ tak, aby mi věřily a byly vždy šťastné a usměvavé. Velmi se těším na práci s nimi, na jejich kouzelný úsměv a věřím, že si budeme rozumět. 

Svůj volný čas trávím nejvíce se svou rodinou, kdy navštěvujeme především kulturní památky a sportujeme (kolo, plavání, squash).


Sabrsulova Hana_2Hana Šabršulová - učitelka

Každý jsme zkrátka nějaký, a to, co jsme dostali do vínku  od přírody, se již těžko mění. Něco se dá prostředím a výchovou snad trochu usměrnit, ale každý jsme vlastně svým způsobem jedinečný, učíme se a pracujeme pomocí svých individuálních způsobů a možností. Začátky mohou být někdy těžké, ale nemusí to být pravidlem. Šestileté dítě pomalu opouští svět her a vydává se na objevnou školní cestu.

Být učitelem pro mě znamená poznat, porozumět a umět - porozumět světu, vzdělávacímu prostředí, dětem, žákům, studentům. Na Střední pedagogické škole v Kroměříži jsme získala spoustu znalostí o výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, které jsem několikaletou praxí zdokonalovala. Vysoká škola mě obohatila o další poznatky týkající se psychologie a pedagogiky. Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na výchovnou metodu MDS, která svými specifickými cvičeními pomáhá dětem s LMD, ADHD, dyslexií či dysgrafií....

Vzdělávání si stále doplňuji neméně důležitými akreditovanými kurzy a semináři jako jsou např. logopedie nebo inkluze ve školství... Dětskou osobnost, školskou strukturu a způsob výchovy jsem studovala při pracovních pobytech v ITL a USA. Vychovat dítě je tak trochu dobrodružná plavba a cesty na ní jsou rozmanité. K vytouženému cíli je potřeba využít nejrůznějšího vybavení.        

samsonkova terezaTereza Samsonková - učitelka

„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Své vzdělání stále obohacuji a doplňuji pomocí akreditovaných kurzů. Za nejdůležitější z mnoha považuji kurz Logopedický asistent a Metoda dobrého startu, která rozvíjí řeč, grafomotoriku, vnímání, slouží rovněž k nácviku jednotlivých písmen abecedy a to vše pomocí hry. Hlavním cílem je tedy děti připravit na úspěšný a bezproblémový start v první třídě. Přeji si, aby u nás děti nabyly zdravé sebevědomí, komplexně se rozvíjely jak po mentální, tak fyzické stránce. Aby znaly samy sebe, uměly pracovat se svými emocemi, potřebami a uměly je nenásilnou formou vyjádřit. Také bych si přála děti naučit k vzájemnému respektu jak mezi sebou tak k respektu ke zvířatům a přírodě okolo nás.

Svůj volný čas trávím s rodinou,přáteli a mými čtyřnohými kamarády a to převážně velmi aktivním způsobem,(kolo, běh, plavání a dlouhé procházky v přírodě).
 

vlckova milenaMilena Vlčková - učitelka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor učitelství pro mateřské školy. V rámci DVPP jsem absolvovala akreditované kurzy MŠMT, například: „Logopedická prevence, Proměny předškolního vzdělávání, Práce s dítětem s tělesným postižením nebo zdravotním oslabením v MŠ a ZŠ.“

Krátce jsem pracovala jako cvičitelka plavání v plavecké škole. Poté jsem začala pracovat jako učitelka MŠ, později jako vedoucí učitelka.

Mým cílem je smysluplně obohacovat denní program dětí, rozvíjet jejich osobnost, spokojenost a pohodu.

Svůj volný čas trávím s rodinou a přáteli. Rádi sportujeme – plavání, lyžování, turistika. 


zalesakova silvieSilvie Zálešáková - učitelka

Jsem absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem vystudovala obory Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku.

Práce s dětmi mě velmi naplňuje, každé dítě v mateřské škole je pro mě jedinečné, každý den s dětmi je pro mě neopakovatelný. S každou návštěvou mateřské školy jsem vždy o něco bohatší, co se týče znalostí, zkušeností, názorů a pozitivních pocitů. Děti mě nabíjejí energií, motivují a nutí nad mnoha věcmi přemýšlet, jelikož jejich názory považuji za jedny z neupřímnějších. Snažím se razit heslo „S úsměvem jde vždy vše líp.“ Mým cílem je vytvářet ve třídě pozitivní atmosféru, kde se všichni cítí spokojeně a panuje zde efektivní komunikace založená na vzájemné toleranci, upřímnosti a společném sdílení zážitků i problémů.

Ve volném čase se hranice mé pedagogické praxe přesouvají ještě dál, za předškolní pedagogiku. Pracuji s dětmi školního věku na letních táborech, s dětmi i dospělými, kteří mají zdravotní postižení, nebo sociální znevýhodnění. Již několik let jsem aktivním dobrovolníkem v organizaci Maltézská pomoc. Působila jsem také v dobrovolnickém programu Pět P, který úzce spolupracuje se Střediskem výchovné péče ve Zlíně. Díky dobrovolnictví získávám velmi cenné informace a zkušenosti, zejména z oblasti speciální pedagogiky.

Ráda se vzdělávám, objevuji nové přístupy, informace z oblasti školství. Ráda se také inspiruji zahraničními trendy. Mezi mé záliby patří jízda na kole, poslech hudby, cestování a s tím spojené sbírání turistických vizitek.

 

Více akcí