Marie Lancouchová - ředitelka lancouchova marie1

Dítě je jako kniha s čistými listy. Jsem ráda, že do ní mohu každý den vepsat alespoň jednu krátkou větu."Jsem absolventkou oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se mým působištěm stala Mateřská škola Polešovice.

Výchovu dětí vnímám jako velkou zodpovědnost a zároveň také jako tu nejkrásnější a nejsmysluplnější práci. Mým cílem je, aby naše školka rozvíjela samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položila jim základy pro celoživotní vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Svůj volný čas ráda trávím se svým manželem a dcerami Anežkou a Alžbětkou. K mým láskám patří i dobrá hudba, dobré jídlo a chvíle s přáteli.


bernatikova pavlinaPavlína Bernatíková - učitelka 

Jsem absolventkou magisterského studia v oboru Pedagogika předškolního věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Mimo to mě má rodina již od dětského věku vedla k hudbě a hře na klavír, za což jí patří obrovský dík, neboť svých 11 let studia Základní umělecké školy mohu nyní zúročit při každodenní práci s dětmi.

Mateřskou školu považuji v životě dítěte za jednu z nejvýznamnějších. Na základy, které jsou v tomto věku položeny, lze stavit v budoucnu další zkušenosti a poznání v rámci celoživotního vzdělávání. Nezbytné je však respektovat přirozený a individuální vývoj dětí, jejich zájmy a potřeby. V tomto směru jsem otevřená veškerým novým trendům a inovacím nejen v oblasti předškolního vzdělávání, které mohou obohatit i mě v rámci sebevzdělávání.

Za cíl si kladu poskytovat dětem dostatek prostoru pro sebevyjádření, rozvíjet jejich osobnost, spokojenost a v neposlední řadě utvářet pohodovou a láskyplnou atmosféru tak, aby i pro děti byla návštěva mateřské školy radostí. Odměnou za tento přístup jsou pro mě usměvavé a šťastné děti, se kterými je každý den jedinečný.

Svůj volný čas nejraději věnuji svému manželovi, rodině a přátelům. Nepohrdnu však ani dobrým jídlem, kulturou, cestováním či odpočinkem se zajímavou knihou.

 

zalesakova silvieSilvie Tkadlecová - učitelka

Jsem absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem vystudovala obory Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku.

Práce s dětmi mě velmi naplňuje, každé dítě v mateřské škole je pro mě jedinečné, každý den s dětmi je pro mě neopakovatelný. S každou návštěvou mateřské školy jsem vždy o něco bohatší, co se týče znalostí, zkušeností, názorů a pozitivních pocitů. Děti mě nabíjejí energií, motivují a nutí nad mnoha věcmi přemýšlet, jelikož jejich názory považuji za jedny z neupřímnějších. Snažím se razit heslo „S úsměvem jde vždy vše líp.“ Mým cílem je vytvářet ve třídě pozitivní atmosféru, kde se všichni cítí spokojeně a panuje zde efektivní komunikace založená na vzájemné toleranci, upřímnosti a společném sdílení zážitků i problémů.

Ve volném čase se hranice mé pedagogické praxe přesouvají ještě dál, za předškolní pedagogiku. Pracuji s dětmi školního věku na letních táborech, s dětmi i dospělými, kteří mají zdravotní postižení, nebo sociální znevýhodnění. Již několik let jsem aktivním dobrovolníkem v organizaci Maltézská pomoc. Působila jsem také v dobrovolnickém programu Pět P, který úzce spolupracuje se Střediskem výchovné péče ve Zlíně. Díky dobrovolnictví získávám velmi cenné informace a zkušenosti, zejména z oblasti speciální pedagogiky.

Ráda se vzdělávám, objevuji nové přístupy, informace z oblasti školství. Ráda se také inspiruji zahraničními trendy. Mezi mé záliby patří jízda na kole, poslech hudby, cestování a s tím spojené sbírání turistických vizitek.
 

 

vesela lucie6Erika Veselá - učitelka, zástupkyně

Mám ukončené magisterské studium v oboru Specializace v pedagogice na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V budoucnu si chci vzdělání dále rozšířit a to v oboru Pedagogika pro předškolní vzdělávání.

Jsem veselé a společenské povahy a ráda se obklopuji dětmi. Často si s nimi užívám různých rukodělných činností, her a další dětské zábavy. Na dětech nejvíce miluji právě jejich nádhernou bezprostřednost, se kterou Vám ihned dají upřímně najevo, co je baví, jestli jsou šťastní nebo že je něco trápí. Vím, že hodně záleží na tom, aby se děti cítily bezpečně a věděly, že za mnou mohou přijít s jakoukoliv bolístkou na duši či na těle. Proto se vždy snažím k dětem přistupovat s co největším porozuměním pro jejich „svět“ tak, aby mi věřily a byly vždy šťastné a usměvavé. Velmi se těším na práci s nimi, na jejich kouzelný úsměv a věřím, že si budeme rozumět. 

Svůj volný čas trávím nejvíce se svou rodinou, kdy navštěvujeme především kulturní památky a sportujeme (kolo, plavání, squash).

 

1422 - terezkaTereza Pekárková - učitelka

Vystudovala jsem magisterský obor Aplikované pohybové aktivity na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Jsem vášnivou sportovkyní, která se nebojí jakékoliv sportovní zkušenosti. 

Mým dalším koníčkem, jako opak k velké míře pohybu, je odpočinek s knihou v jedné   ruce a s kávou v ruce druhé.

Mám také ráda dobré jídlo, které nejenom ráda připravuji, ale hlavně zkouším a ochutnávám.              

 

vlckova milenaMilena Vlčková - učitelka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor učitelství pro mateřské školy. V rámci DVPP jsem absolvovala akreditované kurzy MŠMT, například: „Logopedická prevence, Proměny předškolního vzdělávání, Práce s dítětem s tělesným postižením nebo zdravotním oslabením v MŠ a ZŠ.“

Krátce jsem pracovala jako cvičitelka plavání v plavecké škole. Poté jsem začala pracovat jako učitelka MŠ, později jako vedoucí učitelka.

Mým cílem je smysluplně obohacovat denní program dětí, rozvíjet jejich osobnost, spokojenost a pohodu.

Svůj volný čas trávím s rodinou a přáteli. Rádi sportujeme – plavání, lyžování, turistika. 

 

 
 
Více akcí