FOTO UČITELKY

Marie Lancouchová - ředitelka (na rodičovské dovolené)lancouchova marie1

Dítě je jako kniha s čistými listy. Jsem ráda, že do ní mohu každý den vepsat alespoň jednu krátkou větu."Jsem absolventkou oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se mým působištěm stala Mateřská škola Polešovice.

Výchovu dětí vnímám jako velkou zodpovědnost a zároveň také jako tu nejkrásnější a nejsmysluplnější práci. Mým cílem je, aby naše školka rozvíjela samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položila jim základy pro celoživotní vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Svůj volný čas ráda trávím se svým manželem a dcerami Anežkou a Alžbětkou. K mým láskám patří i dobrá hudba, dobré jídlo a chvíle s přáteli.
 

vanova eva5Eva Váňová - učitelka (na rodičovské dovolené)

Mé kroky se celý život ubíraly jedním směrem a to k dětem. Jsou mou životní láskou, naplňují mě a neumím si představit, jaký by byl můj život bez nich. Během studia na střední škole jsem aktivně pracovala s dětmi, působila v různých hlídacích koutcích a jako vedoucí na dětských táborech. Po ukončení školy jsem začala pracovat jako vychovatelka v zařízení s celodenním hlídáním dětí a dálkově jsem vystudovala vysokou školu, obor Speciální pedagogika.

Za svůj velký životní přínos považuji práci instruktorky plavání s kojenci ve speciálních vanách, taktéž vedení cvičení miminek a dětí až po téměř předškolní věk. Dále jsem se pohybovala v soukromé školičce a vedla kurzy masáží pro ty úplně nejmenší a jejich rodiče. Pravidelně jsem se účastnila vzdělávacích pracovních seminářů a školení pod vedením známé zlínské pediatričky a pracovníků působících také na Univerzitě Tomáše Bati, které byly zaměřené na rozvoj dětí a na novinky v pediatrické péči. Absolvovala jsem aromaterapeutické semináře, díky nimž jsem získala informace o tom, že děti lze léčit účinně velmi přirozenou cestou. Svůj volný čas nejraději trávím cestováním, v přírodě, na kole, na bruslích, na dlouhých vycházkách, ale hlavně se svými nejbližšími.

 

novakova monika2Monika Nováková - učitelka (na rodičovské dovolené)

Moje charakteristická vlastnost je otevřenost, jsem společenská a vždy jsem tíhla k dětem. Mé pečovatelské sklony se projevily již v dětství, když jsem se starala o mladšího bratra. Přesto jsem maturitní zkoušku skládala na Obchodní akademii T. Bati ve Zlíně, a to se zaměřením na cestovní ruch. Nakonec jsem se přece jenom rozhodla vydat pedagogickým směrem a věřím, že mé rozhodnutí bylo správné, neboť děti mám moc ráda a práce s nimi je oboustranně obohacující.

Vystudovala jsem VŠ na Univerzitě T. Bati se zaměřením na Sociální pedagogiku a dále VŠ v oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu roku jsem získala také praktické zkušenosti v Mateřské škole v Buchlovicích. Praxí si postupně doplňuji teoretické znalosti. I nadále je mým cílem hledat veškeré možnosti, které povedou k mému rozvoji a ke zkvalitnění výuky, jako například využití jazykových dovedností anglického jazyka a dovedností hudebních, vše v duchu J. A. Komenského „Škola hrou“.

Svoji odbornost si v současné době rozšiřuji v rámci magisterského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci oboru Předškolní pedagogika. Kromě práce s dětmi je mým dalším koníčkem keramika, tanec, cestování, lyžování, snowbording a cyklistika. Jsem milovníkem kvalitní hudby a dobrého jídla, které také připravuji.

Ze všeho nejraději trávím svůj volný čas aktivně s přáteli a snažím se neustále posouvat mé hranice, například v rámci netradičních sportů. Práce v mateřské škole je jedním z mých splněných snů.

 

strojilova lucie4Lucie Štěbrová - učitelka

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Zlíně. Následujících pět let jsem byla studentkou Speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě v Ostravě. Po ukončení studia se mým pracovištěm stala Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, která se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Už při studiu na střední škole jsem začala jezdit jako instruktor a vedoucí na letní dětské tábory s dětmi zdravými i dětmi s handicapem. A této dobrovolnické činnosti se věnuji dodnes.

Na práci s dětmi v mateřské škole mě nejvíce baví to, že je různorodá. Ani jeden den, který s dětmi strávíte, není stejný. Vždy vás dokážou něčím milým překvapit. Ať už je to nečekaná otázka, odpověď na vaši otázku, nebo třeba to jakým způsobem splní zadaný úkol.

Jsem přátelská, komunikativní, kreativní a otevřená novým nápadům. Volný čas trávím nejraději s rodinou a přáteli. Mezi mé koníčky patří focení, hra na kytaru a sport, nejvíce asi turistika, kolo a squash. Mám ráda zvířata a dobré jídlo. Jsem pro každou srandu.

 

supova katerinaKateřina Šupová- učitelka

Práce s dětmi je kouzelná... Já sama, už jako malá, jsem si hrávala na paní učitelku po vzoru mojí babičky, která mi dodnes předává plno zkušeností. Vždycky jsem se ráda starala o děti a nejvíce o mladšího brášku.
Lidem kolem sebe, a především dětem, se snažím pomoci ve všem, v čem potřebují. Pokouším se naplnit jejich přání, rozvíjet co nejlépe jejich individuální osobnost a v našem společném čase udělat vše pro to, aby se hlavně cítily spokojeně.

Od mala mě rodiče vedli ke sportu, především k plavání, kterému jsem se věnovala na základní sportovní škole ve Zlíně. Plavání jsem však nikdy neopustila a věnuji se mu dodnes. Mám udělanou kvalifikaci trenéra III. třídy pod Českým svazem plaveckých sportů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Trénuji plavání pro děti od předškolního věku až do 15ti let pod Plaveckým klubem ve Zlíně, kde se také účastním příměstských táborů zaměřených nejen na plavání, ale všeobecně na sport.

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu v Ostravě se zaměřením na Učitelství pro MŠ. Nyní se účastním seminářů a kurzů zaměřených na práci s dětmi.

Děti jsou plné radosti, lásky, vděku, bezstarostí a každý den mi dokáží vykouzlit úsměv ve tváři.

 

vlckova milenaMilena Vlčková - učitelka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor učitelství pro mateřské školy. V rámci DVPP jsem absolvovala akreditované kurzy MŠMT, například: „Logopedická prevence, Proměny předškolního vzdělávání, Práce s dítětem s tělesným postižením nebo zdravotním oslabením v MŠ a ZŠ.“

Krátce jsem pracovala jako cvičitelka plavání v plavecké škole. Poté jsem začala pracovat jako učitelka MŠ, později jako vedoucí učitelka.

Mým cílem je smysluplně obohacovat denní program dětí, rozvíjet jejich osobnost, spokojenost a pohodu.

Svůj volný čas trávím s rodinou a přáteli. Rádi sportujeme – plavání, lyžování, turistika. 
 

 

evka fotoEva Matuchová - učitelka

Na otázku čím bych chtěla být, jsem už od malička odpovídala, že se chci stát paní učitelkou. Proto volba Střední pedagogické školy v Kroměříži nebyla pro nikoho překvapením. Vždy jsem si ale myslela, že budu učit na základní škole. S první náslechovou praxí ve školce jsem si ale zamilovala práci s malými dětmi. Jejich opravdovost a upřímnost byla naprosto okouzlující. Nedovedu si představit, že bych měla změnit své povolání. Své povolání beru spíše jako poslání a snažím se jej dělat s největší péčí a láskou. Protože spokojené děti se mění ve spokojené dospělé.

Aby má práce s dětmi byla co nejvíce efektivní, snažím i nadále rozvíjet a vzdělávat. Absolvovala jsem hudební i výtvarné kurzy, nejvíce si však cením absolvování seminářů zaměřených na rozvoj grafomotoriky dětí, kurz Metody dobrého startu a kurz prožitkového učení.

Mám blízko k hudbě, ke slováckému folkloru. Ráda čtu, navštěvuji divadlo. Největší relaxací však pro mne jsou procházky do přírody, kde čerpám novou energii a užívám si klidu a ticha.

Více akcí