Denní režim

6.00 – 8.00

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8.00 – 8.30

Hygiena, podávání svačiny

8.30 – 9.00

Ranní hry, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ranní cvičení

9.00 – 9.20

Didakticky cílené činnosti (zaměřené i spontánní učení) ve skupinách i individuálně

9.20 – 9.30

Hygiena, ovocná svačina

9.30 – 11.30

Pobyt venku + pokračování činností, sezónní pohybové aktivity, hygiena

11.30 – 12.30

Oběd, rozcházení dětí, hygiena

12.30 – 14.30

Odpočinek dle potřeby dítěte, náhradní nespací aktivity, IP – děti se specifickými vzdělávacími potřebami

14.30 – 15.00

Hygiena, svačina

15.00 – 17.30

Odpolední zájmové činnosti dětí, nadstandardní aktivity, odchod dětí domů

Více akcí