Náš tým

 

Marie Lancouchová – ředitelka

Dítě je jako kniha s čistými listy. Jsem ráda, že do ní mohu každý den vepsat alespoň jednu krátkou větu.“Jsem absolventkou oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se mým působištěm stala Mateřská škola Polešovice.

Výchovu dětí vnímám jako velkou zodpovědnost a zároveň také jako tu nejkrásnější a nejsmysluplnější práci. Mým cílem je, aby naše školka rozvíjela samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položila jim základy pro celoživotní vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Svůj volný čas ráda trávím se svým manželem a dcerami Anežkou a Alžbětkou. K mým láskám patří i dobrá hudba, dobré jídlo a chvíle s přáteli.

Erika Veselá – učitelka, zástupkyně

Mám ukončené magisterské studium v oboru Specializace v pedagogice na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V budoucnu si chci vzdělání dále rozšířit a to v oboru Pedagogika pro předškolní vzdělávání.

Jsem veselé a společenské povahy a ráda se obklopuji dětmi. Často si s nimi užívám různých rukodělných činností, her a další dětské zábavy. Na dětech nejvíce miluji právě jejich nádhernou bezprostřednost, se kterou Vám ihned dají upřímně najevo, co je baví, jestli jsou šťastní nebo že je něco trápí. Vím, že hodně záleží na tom, aby se děti cítily bezpečně a věděly, že za mnou mohou přijít s jakoukoliv bolístkou na duši či na těle. Proto se vždy snažím k dětem přistupovat s co největším porozuměním pro jejich „svět“ tak, aby mi věřily a byly vždy šťastné a usměvavé. Velmi se těším na práci s nimi, na jejich kouzelný úsměv a věřím, že si budeme rozumět.

Svůj volný čas trávím nejvíce se svou rodinou, kdy navštěvujeme především kulturní památky a sportujeme (kolo, plavání, squash).

Milena Vlčková – učitelka, zástupkyně

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor učitelství pro mateřské školy. V rámci DVPP jsem absolvovala akreditované kurzy MŠMT, například: „Logopedická prevence, Proměny předškolního vzdělávání, Práce s dítětem s tělesným postižením nebo zdravotním oslabením v MŠ a ZŠ.“

Krátce jsem pracovala jako cvičitelka plavání v plavecké škole. Poté jsem začala pracovat jako učitelka MŠ, později jako vedoucí učitelka.

Mým cílem je smysluplně obohacovat denní program dětí, rozvíjet jejich osobnost, spokojenost a pohodu.

Svůj volný čas trávím s rodinou a přáteli. Rádi sportujeme – plavání, lyžování, turistika.

Tereza Ratiborská – učitelka

Vystudovala jsem magisterský obor Aplikované pohybové aktivity na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve volném čase trénuji gymnastický aerobik, který byl v průběhu dospívání mou každodenní aktivní náplní na vrcholové úrovni.

Dětmi se velmi ráda obklopuji a ráda pozoruji jejich vývoj a rozmanitosti, jež tihle malí človíčci přináší do mého života.

Jsem vášnivou sportovkyní, která se nebojí jakékoliv sportovní zkušenosti. Mým dalším koníčkem, jako opak k velké míře pohybu, je odpočinek s knihou v jedné ruce a s kávou v ruce druhé.

Mám také ráda dobré jídlo, které nejenom ráda připravuji, ale hlavně zkouším a ochutnávám.

Lucie Bláhová – asistentka pedagoga

Vystudovala jsem oděvní návrhářství, ale protože mě to táhlo stále k dětem, udělala jsem si kurz asistenta pedagoga, kurz chůvy pro děti do zahájení školní docházky a nyní si dálkově dodělávám Pedagogickou školu – předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Mám 7 letého syna, se kterým společně podnikáme různé aktivity. Máme rádi zvířata, přírodu, sport všeho druhu, ale také hraní deskových her a společné vaření.

Soňa Lacinová – pečovatelka

Po absolvování střední školy jsem pracovala v sociálních službách a v dětském domově v Uherském Hradišti, a v mateřské škole v Kostelanech nad Moravou. Práce v MŠ mě velmi zaujala, proto jsem se rozhodla pro absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. A své vzdělání si dále rozšiřuji akreditovaným kurzem „Asistent pedagoga“. Práce s malými dětmi mě velmi obohacuje a naplňuje. Proto bych se i nadále v tomto směru ráda vzdělávala, rozvíjela své vědomosti a získávala nové zkušenosti.

Monika Nováková – lektorka angličtiny

Je krásné se vracet na místo, kde to máte rádi a o to více je to vzácné, když něco takového můžete říct o své práci. Měla jsem možnost být součástí školky u jejich prvních krůčků vpřed a to, že „Oskárek“ má smysl, jsem mohla mnohokrát vidět na úsměvech dětí, které do školky přicházely. Právě radost v dětských očích je pro mě ten největší hnací motor při mé práci. Pocit zodpovědnosti za to dát jim maximum a prožít s nimi den s vědomím toho, že to co dělám, má smysl.

Byť mé studijní kroky vedly zpočátku směrem cestovního ruchu, pořád mě něco táhlo k pedagogice. Vystudovala jsem tedy současně dvě vysoké školy. Ve Zlíně UTB obor Sociální pedagogika a Univerzitu Palackého v Olomouci obor Předškolní pedagogika, který jsem si rozšířila i o magisterské studium. Největší školou je však pro mě moje dcerka, která mi každý den dokazuje, zda mé teorie dokáži přenést do praxe.

Do „Oskárka“ se vracím po nádherném období rodičovské dovolené a těším se, že mi začíná další krásné období s dětmi ve školce.

Mezi mé lásky patří má rodina, láska k dobrému jídlu, kvalitnímu vínu a čokoládě.

Silvie Tkadlecová – učitelka (na rodičovské dovolené)

Jsem absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem vystudovala obory Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku.

Práce s dětmi mě velmi naplňuje, každé dítě v mateřské škole je pro mě jedinečné, každý den s dětmi je pro mě neopakovatelný. S každou návštěvou mateřské školy jsem vždy o něco bohatší, co se týče znalostí, zkušeností, názorů a pozitivních pocitů. Děti mě nabíjejí energií, motivují a nutí nad mnoha věcmi přemýšlet, jelikož jejich názory považuji za jedny z neupřímnějších. Snažím se razit heslo „S úsměvem jde vždy vše líp.“ Mým cílem je vytvářet ve třídě pozitivní atmosféru, kde se všichni cítí spokojeně a panuje zde efektivní komunikace založená na vzájemné toleranci, upřímnosti a společném sdílení zážitků i problémů.

Ve volném čase se hranice mé pedagogické praxe přesouvají ještě dál, za předškolní pedagogiku. Pracuji s dětmi školního věku na letních táborech, s dětmi i dospělými, kteří mají zdravotní postižení, nebo sociální znevýhodnění. Již několik let jsem aktivním dobrovolníkem v organizaci Maltézská pomoc. Působila jsem také v dobrovolnickém programu Pět P, který úzce spolupracuje se Střediskem výchovné péče ve Zlíně. Díky dobrovolnictví získávám velmi cenné informace a zkušenosti, zejména z oblasti speciální pedagogiky.

Ráda se vzdělávám, objevuji nové přístupy, informace z oblasti školství. Ráda se také inspiruji zahraničními trendy. Mezi mé záliby patří jízda na kole, poslech hudby, cestování a s tím spojené sbírání turistických vizitek.

Adresa:

Firemní Školka Oskárek
Nádražní 1908
765 02 Otrokovice

Otevírací doba pro školku a dětský koutek:

6.00—17.30

Kontakty:

Marie Lancouchová
ředitelka

Telefonní kontakty do tříd:

Medvídci: +420 607 035 178
Motýlci: +420 607 035 177
Broučci: +420 607 035 176

Náš Dětský koutek:

Telefonní kontakty do tříd:
Broučci: +420 607 035 176

Školka Oskárek
Partneři