Projekt

Projekt – ŠABLONY PRO MŠ

Název projektu: Projekt pro Oskárka

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004735

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu:  31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 267 996 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se stala úspěšným žadatelem výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Projekt podporuje aktivity z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je zlepšení podmínek polytechniky v naší škole, personální posílení aktuálního týmu o chůvu v MŠ, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

Zvolené šablony:

Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je podpora personálního zajištění při adaptaci a integraci dvouletých dětí do kolektivu třídy mateřské školy.

Podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost

Tato aktivita má za cíl podpořit vzdělávání pedagogů v oblasti matematické pregramotnosti. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacích programů DVPP akreditovaného v systému DVPP a to jak formou průběžného sebevzdělávání, tak pomocí dlouhodobého vzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Aktivita má za cíl vytvoření spolupráce se školkami v okolí. Navázání dobrých vztahů prostřednictvím návštěv, které umožňují předávání zkušeností z různých vzdělávacích oblastí mezi pedagogy.

Prevence logopedických vad a problému komunikačních schopností u dětí v MŠ

V rámci tématu této šablony bychom chtěli rozvíjet logopedické znalosti pedagogických pracovníků prostřednictvím vzdělávání programů DVPP . Logopedičtí asistenti následně podporují prevenci logopedických vad a poruch u dětí nejen předškolního věku a napomáhají rozvíjet správný vývoj řeči dětí.

Adresa:

Firemní Školka Oskárek
Nádražní 1908
765 02 Otrokovice

Otevírací doba pro školku a dětský koutek:

6.00—17.30

Kontakty:

Marie Lancouchová
ředitelka

Telefonní kontakty do tříd:

Medvídci: +420 607 035 178
Motýlci: +420 607 035 177
Broučci: +420 607 035 176

Náš Dětský koutek:

Telefonní kontakty do tříd:
Broučci: +420 607 035 176

Školka Oskárek
Partneři