Pro rodiče

 1. Děti se přijímají do FŠO od 6.00 do 8.00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!
 3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!
 4. Do FŠO patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!
 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit ve FŠO!
 6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 7. Rodiče jsou povinni oznámit ve FŠO předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.
 8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas školné a stravné.
 9. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do FŠO a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v FŠO a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 11. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).
 12. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do FŠO po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:
  – když dítě nedochází do FŠO jeden měsíc bez omluvy
  – když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz FŠO a jednání s ním je bezúspěšné
  – když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 13. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
 14. Informace obdrží rodiče písemně při zápisu dítěte do FŠO.

Adresa:

Firemní Školka Oskárek
Nádražní 1908
765 02 Otrokovice

Otevírací doba pro školku a dětský koutek:

6.00—17.30

Kontakty:

Marie Lancouchová
ředitelka

Telefonní kontakty do tříd:

Medvídci: +420 607 035 178
Motýlci: +420 607 035 177
Broučci: +420 607 035 176

Náš Dětský koutek:

Telefonní kontakty do tříd:
Broučci: +420 607 035 176

Školka Oskárek
Partneři